Rīgas 3. speciālā pamatskola

Rīgas 3. speciālā pamatskola Rīgas 3. speciālā pamatskolaAtbalsts skolēniem

 

Skolā strādā speciālisti: psihologs, sociālais pedagogs, psihiatrs, medmāsa un BTA pārstāvis. Katrs no tiem strādā savā jomā individuāli, kā arī sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem. Gan skolēniem, gan vecākiem tiek sniegts emocionāls un psiholoģisks atbalsts.

 

Atbalsta personāls:


    Psihologs - Nora Razgaila

    Sociālais pedagogs - Ligita Grafcova

    Psihiatrs - Jānis Bojārs

    Medicīnas māsa - Līga Olševska

    BTA pārstāvis - Ineta Lagzdiņa
 

          Atbalsta personāls skolā ir izveidojis Labas aprūpes darbnīcas (LAD). Tās mērķis ir dažādu profesiju un speciālistu pārstāvju sadarbība, kā atbalsts speciālās skolas skolēniem ar dažādām problēmām un grūtībām. Labas aprūpes darbnīcas ietvaros reizi mēnesī tiek organizēta sanāksme, speciālistu individuālās pārrunas ar skolēniem un viņu vecākiem. Nepieciešamības gadījumā atbalsta personāls sazinās ar vecākiem telefoniski, rakstiski vai elektroniski. Speciālisti palīdz skolotājiem problēmu situācijās piemeklēt atbilstošās darba metodes un paņēmienus. Skolotāji un atbalsta personāls sadarbojas arī ar sociālajiem dienestiem skolēnu sociālo problēmu risināšanā. Labas aprūpes darbnīca organizē arī sapulces un lekcijas pedagogiem un vecākiem.

Aktuālā informācija

JŪNIJS