Rīgas 3. speciālā pamatskola

Rīgas 3. speciālā pamatskola Rīgas 3. speciālā pamatskola


Kolektīvs


Administrācija


Skolotāji


Atbalsta personāls

 

Direktore

Dace Skeranska

 

Direktora vietniece izglītības jomā

Vita Drulle

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā

Arnita Putniņa

 

Direktora vietnieks informātikas jomā

Viktors Zīle

 

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Andris Āboltiņš

 

Lietvede

Anita Krūzamjagi

 

Lietvede

Baiba Griķe

 

Madara Bērziņa

Ināra Čača

Kaija Daugavvanaga

Svetlana Dote

Evija Dzintare - Alilujeva

Madara Hmara

Aina Hoiere

Rasa Iesalniece

Aleksandrs Ivanovs

Laila Jansone

Lelde Jansone

Vija Jansone

Andrejs Keziks

Kristīne Konceviča

Marina Kreigere

Ineta Lagzdiņa

Dace Lapše

Ligita Lībere

Ņina Maslovska

Solvita Nagle

Mārīte Ose

Ilze Pavlovska

Arnita Putniņa

Jeļena Reisone

Andris Rītiņš

Valija Sīmane

Ginta Strapcāne

Mārcis Strods

Aina Trasuna

Inese Upeniece

Ērika Vilinska

Līga Zommere

Ļubova Žukova 


Pirmsskolas izglītības skolotāji


Inese Āva

Anita Bluka

Inese Erdmane

Lelde Dreimane

Inese Šveda Rupaine

Izolde Veinberga

Maija Zalāne

Ingrīda Gile

Inta Balcere

Vija Jansone

Benita Rubiķe

Ligita Veļika


 


 

Psihologs

Nora Razgaila

 

Sociālais pedagogs

Ligita Grafcova

 

Psihiatrs

Jānis Bojārs

 

Medicīnas māsas

Līga Olševska, Regīna Krieviņa


Pirmsskolas izglītības metodiķis

Iveta Vīksna


Pirmsskolas izglītības psihologs

Anžela Kauškale
Aktuālā informācija

Februāris - valodas un matemātikas joma.