Rīgas 3. speciālā pamatskola

Rīgas 3. speciālā pamatskola Rīgas 3. speciālā pamatskola


Aktuālā informācija 

6. martā Jelgavas kultūras namā notiks šī gada pirmais Integratīvā mākslas festivāla “ Nāc līdzās!” atlases koncerts. Tajā piedalīsies mūsu skolas folkloras ansamblis “Zīlītes” un 1. klases skolēns ar solodziesmu. Novēlam tiem veiksmi, un turam īkšķus - lai tiek finālā Rīgā!

2019.gada 24.janvārī Olimpiskajā centrā “Electrum” notika Latvijas Speciālās Olimpiādes sacensības “Cerību futbols”. Rīgas 3.speciālās skolas komanda nospēlēja četras spēles un izcīnīja 3.vietu C grupā. Apsveicam!


Jauniešu iniciatīvas projektu 
„Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” konkurss
Rīgas 3.speciālā pamatskola
projekta nosaukums
“Sajūtu dārzs & Zaļā klase”

Projekta mērķis ir teritorijas apzaļumošanas ietvaros papildināt 2017.gadā iesākto Rīgas 3.speciālās pamatskolas Sajūtu dārzu, izveidojot Sajūtu dārzu & Zaļo klasi, kas sekmētu mācību procesa dažādošanu un aktīvas, veselību veicinošas atpūtas pieejamību. 
Sajūtu dārzs & Zaļā klase jau kļuvusi kā skolas sociālā vizītkarte. Skolā, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, notika sakoptas vides iekārtošana veselīga dzīvesveida popularizēšanai, ētisko un estētisko prasmju apguves veicināšanai.
Skolotāji un izglītojamie jau pieraduši izmantot Zaļo klasi mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs. 
Nu skolas pedagogiem ir iespēja organizēt nodarbības skolas pagalmā. Tā ir patīkama pārmaiņa ikdienas mācību procesā.
Sajūtu dārzs, papildināts ar Zaļo klasi, tiek izmantots gan kā atpūtas zona, gan kā mācību vide un mācību līdzeklis pirmsskolas izglītības grupām un skolas izglītojamajiem.
Projekta ietvaros 2018. gadā skolas Sajūtu dārzs & Zaļā klase ieguva :
- tāfeli;
- līdzsvara baļķus;
- kukaiņu viesnīcu
- viengadīgo puķu kastes;
- daudzgadīgo augu stādījumus.


Svētku koncerts "Ar Latviju sirdī".

Projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros 27. februārī Rīgas 3. speciālajā pamatskolā norisinājās trešais pasākums. Pie mums viesojās uzturspeciāliste Liene Sondore ar lekciju „Uztura nozīme stresa profilaksē”.

    Bija iespēja papildināt un atsvaidzināt savas zināšanas par veselīgu uzturu, par vitamīnu un minerālvielu atrašanu dažādos produktos un to efektīvu lietošanu ikdienā.

    Piedalījāmies arī ēdienu gatavošanas meistarklasē. Kopā pagatavojām gardu un veselīgu biezzupu, izcepām pilngraudu maizi bez rauga un rudzu miltu brauniju, kā arī tītara gaļas kotletītes ar interesantu piedevu – kanēli. Iepazinām arī jaunas garšvielas un iemācījāmies sagatavot daudzveidīgas salātu mērces.  


     Rīgas 3. speciālajā pamatskolā 2. mācību semestris iesākās ar psiholoģes I. Aunītes lekciju “Izdegšanas sindroma profilakse”, kurš notika skolas projekta “Pozitīvas darba un mācību vides pilnveide” ietvaros.

   Lekcijas mērķis bija palīdzēt skolotājiem rast atbildes uz jautājumiem, kā mazināt profesionālās izdegšanas sindromu. Kā risinājumus izdegšanas sindromam I.Auniņa minēja sevis novērtēšanu, mīlēšanu, lutināšanu un pozitīvas komunikācijas veidošanu ar apkārtējiem. Tāpat lektore uzsvēra, ka problēmsituāciju gadījumā jālūdz apkārtējo palīdzība, jo visas problēmas nav iespējams risināt vienpersoniski.

     Lekcija notika pozitīvā, brīžiem pat jautrā gaisotnē. Pedagogi ar lekciju bija apmierināti, jo iesākot jaunam mācību gadam pozitīvs lādiņš nepieciešams ikkatram pedagogam.


Rīgas 3. Speciālajā pamatskolā šajā mācību gadā norisinās projekts “Pozitīvas darba un mācību vides pilnveide” RIIMC “Izglītība izaugsmei 2018” projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros.

29. novembrī 26 mūsu skolas un pirmskolas pedagogi devās pieredzes apmaiņas ekskursijā uz Cēsu Jauno sākumskolu, lai paplašinātu skolas personāla profesionālo redzesloku, gūtu iespēju palūkoties uz mācību procesa organizāciju, mācīšanos un mācīšanu nedaudz no cita aspekta.

Ekskursijā piedalījās gan skolas administrācija, gan skolas ilggadējie pedagogi, gan jaunie pedagogi. Pirms brauciena skolas direktore jau bija nedaudz pastāstījusi par šo skolu, kādi no pedagogiem bija arī ieguvuši informāciju mēdijos, tādēļ bijām gatavi ne tikai būt kā vērotāji, bet gan mācīties, iedvesmoties, analizēt un arī kaut ko pārņemt savā pedagoģiskajā darbībā un skolas vidē.

Cēsu Jaunajā sākumskolā mūs laipni uzņēma Dana Narvaiša, šīs skolas pirmā direktore, tagad, pēc viņas vārdiem, mācību darba organizatore. Mums tika dota iespēja ielūkoties visās skolas telpās, fotografēt, runāties ar skolēniem un skolotājiem, tika izstāstīts, kā tiek organizēts mācību darbs, skolas dažādu problēmu risināšanas stratēģijas un paņēmieni, sadarbība ar vecākiem.

Arī mēs nebraucām ar tukšām rokām gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Mūsu arodklases puiši uztaisīja skaistu kolonnu, kuru uzdāvinājām cēsniekiem. Viens no brauciena mērķiem bija arī mūsu pedagogu sniegtās konsultācijas Cēsu Jaunās sākumskolas pedagogiem individuālo plānu izveidē skolēniem ar mācīšanās grūtībām un pieredzes apmaiņa mācīšanas un mācīšanās jautājumos. Mēs ticam, ka esam ieguvuši labus sadarbības partnerus, jo sarunu gaitā gan no mūsu puses, gan no Danas Narvaišas izskanēja vēlme veidot kopīgus seminārus par aktuālām tēmām.

Apkopojot pedagogu anketas, sarunās pie pusdienu galda un atpakaļceļā, konstatējām, ka nevienu šis brauciens nav atstājis vienaldzīgu. Ir radušās daudz pārdomas par savu darbu, darba vidi, par to, kas ir nepieciešams, lai mācītu un mācītos. Viena no galvenajām atziņām ir tā, ka radoši pieejot nekas nav neiespējams, ka mācīties interesanti, kvalitatīvi un mūsdienīgi nenozīmē perfekti iekārtota mācību vide, jaunākie mācību materiāli un tehnoloģijas (kas tur gan arī bija sastopamas), bet gan cilvēki ar redzējumu, ar vēlmi dot bērniem vislabāko, kas tobrīd ir pieejams, ka vide, kurā viss nav „nospodrināts”, ir laba platforma vispusīgas, radošas un atbildīgas personības audzināšanai un mācīšanai.

Mūsu pieredzes apmaiņas ekskursijas mērķi tika sasniegti. Mēs iepazinām citādu izglītības iestādi, kurā atpazinām daudzas vecās, labās, piemirstās lietas no mūsu bērnības un skolas gadiem, ir radušās idejas priekš mūsu skolas, bet pats galvenais ir tas, ka skolotāji varēja ieraudzīt, ka arī mums ir ar ko dalīties, ka mūsu skola ir ceļa uz pārmaiņām, ka mums tās ir sākušās gan iekšēji katram pedagogam, gan ārēji skolas vidē.Skaista, skaista tēvu zeme

Pār visām zemītēm;

Zaļi lauki, zaļi meži,

Zilis jūras ūdentiņš.

(Latv. tautasdziesma)


Svinot Latvijas Republikas

proklamēšanas dienu – "MŪSU MANTOJUMS – TAUTASDZIESMAS"!
Jauniešu iniciatīvas projekts

“Izglītības iestāžu apzaļumošana”

Rīgas 3.speciālajā pamatskolā


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pavasarī organizēja projektu/konkursu  “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Rīgas 3.speciālā pamatskola aktīvi uzsāka plānošanas darbus un jau drīz skolas pagalmā notika liela rosība: vecāki, skolēni un skolotāji piedalījās talkā, kuras laikā uzsāka Sajūtu takas izveidi. Turpmākajā laikā par Sajūtu taku atbildību uzņēmās vecāko klašu skolēni. 2017. gada novembrī Rīgas 3.speciālās pamatskolas pagalmā jau ir redzama Sajūtu taka, ar pieciem sajūtu posmiem, kā arī atpūtas stūrītis tās tuvumā. Paldies par doto iespēju IRD IKSD! Paldies visiem kuri piedalījās un aktīvi atbalstīja projekta norisi. Īpašs paldies vecākiem, skolotājiem Evijai Dzintarei – Alilujevai un Aleksandram Ivanovam, kā arī skolēniem – topošajiem būvstrādniekiem!
19. oktobrī Rīgas sākumskolas "Valodiņa" interešu izglītības pasākums "Dejasprieks manā dzīvē".
Piedalījās mūsu tautas deju pulciņš kopā ar skolotāju Kaiju Daugavvanagu.VECĀKU DIENA

Trešdien 22. novembrī skola organizē vecāku dienu:

Visas dienas garumā, iepriekš piesakoties pie klases audzinātājām, vecākiem ir iespēja sava bērna klasē vērot jebkuru mācību stundu.
Iepriekš pabrīdinot klases audzinātāju, ir iespēja tikties ar administrāciju un atbalsta personālu.

Plkst. 17:00 klašu vecāku sapulce.
Plkst. 17:30 vecāku kopsapulce mazajā zālē.
Plkst. 18:00 skolas Padomes sapulve (skolotāju istabā).


2. novembrī mūsu skolas četri skolēni piedalījās starptautiskajā pavāru palīgu konkursā "Protu, varu, daru!", kas notika Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā. Skolēni ieguva godalgoto 3. vietu un īpašo atzinības rakstu par orģinālāko kūku!


SVĒTKU KONCERTS.

Svinot Latvijas 99. dzimšanas dienu,
aicinām vecākus.
Piektdien 17. novembrī, 12:00
apmeklēt svētku koncertu
"MŪSU MANTOJUMS - TAUTASDZIESMAS" lielajā zālē.
Pēc koncerta - bērni dodas pusdienās.

Pagarinātā dienas grupa notiks līdz 16:00
7. novembrī plkst. 13.00 "LĀČPLĒŠA KAUSS - 2017". Piedalās 5. - 9. A un B klašu un arodklašu zēni.

Sākumskolas Helovīna ballītes foto.Rītdien 17.10.2017. NOVUSA TURNĪRS 6. stundas laikā (13:30 - 14:10)


Leļlu izrāde.


Š.g. 5. oktobrī 10.00

skolas lielajā zālē

notiks leļlu izrāde

"Vilks, kurš rija grāmatas".


Lai izturība, prieks, draudzīgs smaids un izdošanās!

Sveicam Jūs profesionālajos svētkos!

Administrācija.


Sadaļā SKOLA - REGLAMENTĀCIJA - Iekšējās kārtības noteikumi pievienoti jaunie iekšējās kārtības noteikumi.


Fotogrāfijas no apdaptācijas nedēļas iespējams lejupielādēt https://failiem.lv/u/rkmqcujq


4.-8. septembris - adaptācijas nedēļa


Adaptācijas nedēļas dienu tēmas:


P. - "Mana skola, mana klase"

O. - "Drošības diena"

T. - "Sporta diena"

C. - "Mūzikas diena"

P. - "Mākslas diena"


P., O., T. strādājam līdz 13:30.

C., p. strādājam līdz 14:10.

Ēdienreizes tiks organizētas ierastajos laikos.


Pagarinātās dienas grupas šonedēļ nenotiek.

Sīkāka informācija pie klašu audzinātājiem.


Uz tikšanos!
Izglītojamie Rīgas 3.speciālajā pamatskolā tiek uzņemti visa mācību gada laikā speciālās pamatizglītības programmās (izglītības programmu kodi 21015811, 21015821, 21015911, 21015921) un profesionālās pamatizglītības programmās (apgūstamās profesijas - pavāra palīgs un būvstrādnieks).

Profesionālās pamatizglītības programmās uzņem izglītojamos, kas:  • beiguši speciālās izglītības iestādes 9. klasi;  • mācījušies vispārējās izglītības skolā pēc speciālās izglītības programmas.Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma.

Iestājoties skolā nepieciešami šādi dokumenti:

skolas direktoram adresēts iesniegums,

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,

dzimšanas apliecības vai pases kopija (uzrādot oriģinālu),

bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),

apliecība par pamatizglītību (stājoties arodklasē)

Mācības skolā notiek:

latviešu valodā un krievu valodāIkviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa numuru 67612643 , vai rakstot uz e-pastu: r3sps@riga.lv, norādot interesējošos jautājumus par mācību programmām vai citām tēmām.

Aktuālā informācija

Marts.